Almanya'da Vasiyetname ve Miras Hukuku

Almanya’da miras hukukunun nasıl işlediğinden kısaca bahsedelim.

Alman miras ve vasiyet hukukunda miras bırakanın eşi mirasın yarısını alma hakkına sahiptir. Mirasın diğer yarısı ise miras bırakanın çocukları arasında eşit olarak paylaştırılır. Ancak bu kural sadece miras bırakanın yasal bir vasiyeti olmadığı durumlarda uygulanır. Miras bırakanın çocuğu veya herhangi bir altsoyu yoksa, sadece bir eşi varsa, eş mirasın dörtte üçünü alma hakkına sahiptir. Geri kalanı miras bırakanın kardeşleri ve ebeveynleri arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Eşlerin yasal evliliği olmadan doğan çocuklarının da mirastan yararlanma hakkına sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Alman yasalarında mirası kabul süresi var mıdır?

Dünyadaki birçok miras ve vasiyet hukukunda olduğu gibi, Alman Kanunları da mirasın kabulü için önceden belirlenmiş bir süre tanımlamaktadır. Eğer mirasçı Almanya’da ikamet ediyorsa, bu süre altı hafta ile sınırlıdır. Öte yandan, mirasçı yurt dışında ikamet ediyorsa, bu süre altı ay ile sınırlıdır. Bu süreler içinde miras reddedilmezse mirasçı mirası yasal olarak kazanmış olacaktır. Mirasın kabulü de geri alınabilir ancak bu süreç oldukça sıkı koşullar ile geçmektedir.

Vasiyetnameyi iptal edebilir misiniz?

Mirasçılar, miras bırakanın sunduğu vasiyetnamenin murisin asıl amacına uymadığına inanıyorlarsa vasiyetnamenin iptalini talep edebilirler. İptal için dava açmanız gerekmektedir. Vasiyetnamenin iptal edilip edilmeyeceğine Alman mahkemeleri karar verecektir. Baskı altında veya bir hata sonucu hazırlanan vasiyetnamelerin iptal için makul sebepler olduğunu belirtmekte fayda olacaktır. Ancak vasiyetnamenin iptali maksadıyla dava açmak için belirli bir süre vardır ve bu süre bir yıl ile sınırlıdır.

Mirasın paylaştırılması ne anlama gelir?

Birden fazla mirasçı olması durumunda, tüm bu mirasçılar bir miras ortaklığı oluştururlar. Mirasla ilgili ileriye dönük tüm kararlar bu mirasçılar arasında ortaklaşa verilmelidir. Elinizde vasiyetname olmasına rağmen diğer mirasçıların yazılı izni ve onayı olmadan mirastan yararlanmanız mümkün değildir. Mirasçılar mirasın nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşamazlarsa içlerinden herhangi biri yargı yoluna başvurabilir.

Ne yazık ki bu süreçlerden bazılarının, özellikle de davaların tamamlanması yıllar alabiliyor. Tüm süreci kendi başınıza yürütebilecek olsanız da profesyonel bir danışmanlık hizmeti almanız daha doğru olacaktır. Bu alanda uzmanlaşmış birçok avukattan yardım alabilirsiniz. Alman yasaları da Alman olsun ya da olmasın her vatandaş için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bir avukattan profesyonel yardım almak, oldukça sıkıcı olabilecek zaman alıcı süreçlerden ve davalardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Buna ek olarak, bir dava açtığınızda ve bir avukat tutmak için yeterli paranız olmadığında sizin için bir eyalet avukatı da sağlanacaktır.

Etiketler


© Abroadcafe.com